Ψυχοθεραπεία

 

 
 
 
Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων
 
Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
 
 
 
Η Ψυχοθεραπεία θα σας βοηθήσει να εμβαθύνετε στη σχέση σας με τον εαυτό σας και τον εξωτερικό σας κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα κατανοήσετε τα κίνητρα, τις βαθύτερες επιθυμίες και τις εσωτερικές σας ανάγκες. Ακόμα, θα κατανοήσετε τα αδύναμα σημεία σας και θα βοηθηθείτε στο να βάλετε στόχους που σας αντιπροσωπεύουν χωρίς τύψεις και ενοχές, χωρίς φόβο για το τι θα πουν οι άλλοι.

Η Ψυχοθεραπεία ρίχνει φως στα σκοτάδια της ψυχής σας, ερευνά πως το παρελθόν διαμορφώνει το παρόν σας και σας δίνει κίνητρο να αλλάξετε αυτά που σας προβληματίζουν. Η διερεύνηση του εσωτερικού σας κόσμου θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή του εαυτού σας, με σκοπό την ποιοτική ζωή και την ελεύθερη βούληση.
 
 
 
 
 
 
Θεωρητικό Πλαίσιο
Η γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση είναι αυτή που κυρίως χρησιμοποιώ για να βοηθήσω τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι δυσλειτουργικές σκέψεις προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και αυτό έχει ως συνέπεια σωματικά συμπτώματα και δυσλειτουργική συμπεριφορά.

Στόχος είναι να εκπαιδευτείτε, μέσω συγκεκριμένων τεχνικών, στο να εντοπίζετε και να αναγνωρίζετε αυτές τις σκέψεις και να τις αποκωδικοποιείτε ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τοποθετώντας τες σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Με αυτό τον τρόπο θα αισθανθείτε καλύτερα και θα καταλάβετε ότι έχετε τον έλεγχο. Η συμπεριφορά σας θα αλλάξει σαν επακόλουθο αυτής της καινούργιας γνώσης.

Παράλληλα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τεχνικές από άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις π.χ. ενσυνειδητότητα (Mindfulness) και ασκήσεις χαλάρωσης για την ανακούφιση κυρίως αγχωδών συμπτωμάτων.
 
 
 
 
Ομαδικές συναντήσεις
 
 
Ομαδικές συναντήσεις
Στις ομαδικές συναντήσεις ένα μικρό σύνολο ανθρώπων μαζεύονται και διαπραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Σκοπός είναι να καταλάβουν, όσοι συμμετέχουν, ότι δεν είναι μόνοι τους στον προσωπικό τους αγώνα.

Επιπλέον, οι ομαδικές συναντήσεις μπορούν να έχουν διδακτικό σκοπό και περιεχόμενο ανάλογα πάντα με το θέμα που διαπραγματεύεται ο κάθε κύκλος συναντήσεων.