Συμβουλευτική

 

 
 
 
Συμβουλευτική
 
 
 
Η συμβουλευτική είναι μια μορφή παροχής βοήθειας, που ως κύριο στόχο έχει την ανταπόκριση στις ανάγκες και επιδιώξεις σας. Δεν είναι τόσο ενδελεχής διαδικασία όσο η ψυχοθεραπεία. Οι στόχοι της συμβουλευτικής είναι πολλαπλοί και διαφοροποιούνται ανάλογα με τα αιτήματα που φέρνετε στη συνεδρία.

Κάποιοι από αυτούς τους στόχους ενδεχομένως να είναι η βελτίωση των σχέσεων σας με το κοινωνικό σας περιβάλλον εγγύτερο ή ευρύτερο, η αυτογνωσία (κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων σας, καθώς και επίγνωση των συναισθημάτων σας). Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.
 
 
 
 
Η συμβουλευτική δεν αφορά μόνο στην αντιμετώπιση καταστάσεων, έχει να κάνει και με την ανάδειξη των θετικών στοιχείων και των προτερημάτων του ατόμου. Με τις καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται, είναι πιο πιθανό να προκύψει γνωστική αλλαγή (αλλαγή στον τρόπο σκέψης) που βοηθά το άτομο να πάρει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει δράση.